Vergelijkbare woorden van het woord twijfelachtig zijn:
bedenkelijk, discutabel, betwistbaar, bedenking,...
aanvechtbaar, erg, zwaar, lastig, kritiek, ernstig,...
aanvechtbaar, bedenkelijk, kwestieus, twijfelachtig,...
aanvechtbaar, bedenkelijk, discutabel, bedenking,...
fabelachtig, fabuleus, improbabel, ondenkbaar,...
onvast, onzeker, twijfelachtig, onbestendig, kwestieus,...
los, bedenkelijk, precair, hachelijk, grillig, gewaagd,...
twijfelachtig, in suspendo, besluiteloos
los, bedenkelijk, raadselachtig, vaag, duister,...
grillig, onvast, onzeker, twijfelachtig, besluiteloos,...
los, hachelijk, grillig, wrak, beschadigd, onvast,...
discutabel, betwistbaar, dubieus, onzeker,...
genegenheid, slap, lusteloos, nietig, kwak, netelig,...
koud, lauw, slap, mat, plat, misselijk, lui, maf, loom,...
twijfelachtig
willekeurig, vaag, onzeker, twijfelachtig, onbestendig,...
volgende
1 2