Vergelijkbare woorden van het woord tyfoon zijn:
storm, onweer, orkaan, tyfoon, cycloon, taifoen,...
noodweer, orkaan, tyfoon, weerkundige term, hoos,...
orkaan, tyfoon, cycloon, taifoen, tornado, hoos,...
tyfoon, cycloon, wervelwind, wervelstorm
orkaan, tyfoon, aardbeving, aardschok, tsunami,...
noodweer, orkaan, tyfoon, cycloon, schip,...
tyfoon, cycloon, tornado
orkaan, tyfoon, cycloon, taifoen, tornado, windhoos,...
storm, orkaan, tyfoon, tornado
noodweer, tyfoon, cycloon, zware storm, wind, typhoon,...
tyfoon, cycloon
tyfoon
tyfoon, cycloon, tornado, windhoos, hoos