Vergelijkbare woorden van het woord zware storm zijn:
noodweer, storm, soort natuurramp, luchtstroom,...
noodweer, cycloon, wervelstorm, kringstorm,...
noodweer, orkaan, tyfoon, weerkundige term, hoos,...
noodweer, tyfoon, cycloon, zware storm, wind, typhoon,...
noodweer, orkaan, tyfoon, cycloon, schip,...
noodweer, meteorologisch verschijnsel, luchtstroom,...
rumoer, noodweer, storm, onweer, orkaan, tornado,...