Vergelijkbare woorden van het woord uitroeping zijn:
roep, tier, gil, luid geluid, cri, rijt, krijs, kreet,...
gil, schreeuw, uitroeping, schelle kreet
schreeuw, uitroep, uitroeping