Vergelijkbare woorden van het woord vaarwater zijn:
doordringend, echt, vaart, water, waar, geul,...
opschik, gratie, rol, tooi, praal, pronk, chic, gala,...
snel, diep, schot, toer, trip, gauw, vlug, haast, loop,...
diep, buis, leiding, vaart, gang, grift, water, gracht,...
diep, weg, vaart, kanaal, vaargeul, vaarweg, rivier,...
lei, groef, afscheiding, gouw, grens, greppel, tocht,...
kil, diep, schaar, slop, geul, kanaal, waterweg,...
menigte, massa, overvloed, grote watervlakte, water,...
maar, vaart, kanaal, kade, sloot, rei, veste, water,...
moerasvogel, recht water, rechtuitlopend water,...
zog, wraak, durk, kielzog, vaarwater, zeezog
werf, kielwater, slagwater, schuimspoor, vaartuigspoor,...
roerganger, zog, kiel, ra, ton, roer, log, kooi,...