Vergelijkbare woorden van het woord valeur zijn:
belang, nut, bruikbaarheid, valuta, waard, gehalte,...
valuta, valeur, waardij