Vergelijkbare woorden van het woord veelpoot zijn:
veelpoot, scolopander, duizendpotig insect,...
duizendpoot, veelpoot, scolopander