Vergelijkbare woorden van het woord vloer zijn:
basis, bodem, vloer, fundament, fondament
grondvlak, aarde, grond, onderkant, diepte, aardkorst,...
slot, kiem, oorsprong, basis, bodem, vloer, ratio,...
basis, bodem, vloer, grond, ondereind, onderzijde