Vergelijkbare woorden van het woord grondvlak zijn:
baas, grondvlak, meetkundige term, grond, beginsel,...
grondvlak, aarde, grond, onderkant, diepte, aardkorst,...
grondvlak, bodem, grond, onderkant
grondvlak, basis, grond, grondbeginsel, grondslag,...
grondvlak, basis, punt, groep, grondlijn, grondslag,...