Vergelijkbare woorden van het woord onderkant zijn:
baas, grondvlak, meetkundige term, grond, beginsel,...
grondvlak, aarde, grond, onderkant, diepte, aardkorst,...
grondvlak, bodem, grond, onderkant
slot, kiem, oorsprong, basis, bodem, vloer, ratio,...
laagste deel, onderkant, benedenzijde
onderkant, benedenzijde, basis