Vergelijkbare woorden van het woord werk zijn:
plicht, opgave, werkkring, last, werk, arbeid, karwei,...
plicht, taak, oefening, opgelegde taak, karwei,...
dapper, fanfare, zorg, last, bluf, keet, lol, boel,...
energie, strik, vogel, druk, vat, praam,...
slot, zeekasteel, burcht, kasteel, bolwerk, fort,...
plukje, pluksel, lok, bos, kleine hoeveelheid, dot,...
kliek, groep, wuit, karweitje, klein karweitje, werk,...
fort, maan, tenaillon, fortificatie, werk
handeling, ijdeltuit, pronk, geste, gestie, feit, stap,...
spel, werkzaamheid, hobby, arbeid, emplooi, actie,...
bloedverwant, rapport, plaats, office, connectie,...
einde, ulevel, figuur, oorkonde, document, bonk, moot,...
formatie, vorming, formering, kunstwerk, vervaardiging,...
naslagwerk, woordenboek, encyclopedie, oorijzer, band,...
slot, molen, dom, kerk, burcht, kasteel, fort, huis,...
drukte, verkeer, nering, handel, zware arbeid, werk,...