Vergelijkbare woorden van het woord bezigheid zijn:
luister, tijdverdrijf, aangename tijdsbesteding,...
leven, druk, gestie, vlijt, arbeid, actie,...
bezigheid, liefhebberij, stokpaardje,...
taak, energie, werkzaamheid, bezigheid, inspanning,...
gebruik, office, bezigheid, betrekking, werkkring,...
aandeelbewijs, handeling, portie, daad, werkzaamheid,...
bezigheid, emplooi, inneming, bezetting, inbezitneming
taak, opdracht, drukte, klem, vesting, pluk, klus,...
last, leven, drukte, herrie, kabaal, hofstede, omslag,...
kwestie, casus, bezigheid, verhouding, zaak, geval,...
bezigheid, zaak, aangelegenheid, werk, beslommering
hoeve, hofstede, herberg, bezigheid, nering, winkel,...
bezigheid, uitvoeren, doen, presteren, uitrichten,...
lust, neiging, spel, hobby, bezigheid, vermaak,...
probleem, zorg, drukte, janboel, omslag, bezigheid,...
officium, nut, plaats, gemak, gerief, order,...
volgende
1 2