Vergelijkbare woorden van het woord wichtig zijn:
aanbelang, waardevol, degelijk, aanmerkelijk,...
belangrijk, nobel, edel, statig, doorluchtig,...
belangrijk, edel, voornaam, boel, doorluchtig,...
drukkend, bedenkelijk, moeilijk, grof, lomp, ernstig,...
belangrijk, voornaam, zinvol, aanzienlijk, deftig,...
zwaar, zwaarwichtig, wichtig