Vergelijkbare woorden van het woord wintertaling zijn:
autovijzel, wagenwip, vogel, drank, dommekracht,...
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
ezel, domoor, dommerik, canard, vogel, woord, krak,...
vogel, uitschot, val, appelstroop, valfruit,...
zomertaling, wintertaling, eendensoort
vogel, wintertaling
wintertaling
vogel, zomertaling, wintertaling
brilduiker, smient, pijlstaart, duikeend, bergeend,...