Vergelijkbare woorden van het woord zaageend zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, eendachtige vogel, duikergans, zwemvogel,...