Vergelijkbare woorden van het woord zangvereniging zijn:
koorgezang, sloot, meetlat, gracht, hooi, dans, koor,...
fanfare, band, combo, duo, harmonie, kapel, strijkje,...
groep, rei, muziekgezelschap, oksaal, zanggezelschap,...
muziekgezelschap, zanggezelschap, zanggroep,...
zangvereniging
muziekgezelschap, groep zangers, zingzolder, koor,...
koor, liedertafel, zangkoor, zangvereniging