Vergelijkbare woorden van het woord zitting zijn:
congres, zitting, vergadering
zitting, vergadering, voorstelling, tafelklopperij,...
adres, staal, zorg, kruk, stal, zitting, bank,...
zitting, vergadering, soort vergadering, jazzterm,...
zitting, werkzaamheid, zitgeld, ambtelijke verrichting
kruk, zitting, bank, sofa, divan, canapé, ottomane,...
tagung, congres, zitting, lichaam, krijgsraad,...
zitting, sessie
zitting
congres, zitting, seance, convent, manifestatie,...
handeling, voorstelling, publieke betoging,...
congres, vergadering, treffen, bijeenkomst, toeloop,...
congres, vergadering, plein, convent, samenkomst,...
zitting