Vergelijkbare woorden van het woord zwartgallig zijn:
desolaat, kelderachtig, donker, zwaarmoedig, stroef,...
somber, gedrukt, miltziek, hypochonder, zwartgallig,...
zwartgallig
zwartgallig
lusteloos, somber, verdrietig, droevig, gemelijk,...
naar, zwaarmoedig, zwartgallig, droefgeestig,...
somber, zwart, zwartgallig, droefgeestig, zwaartillend,...
zwartgallig, mensenhatend
zwaarmoedig, zwartgallig, droefgeestig,...