Vergelijkbare woorden van het woord voertuig zijn:
voertuig
rijtuig, voertuig
rijtuig, voertuig
voertuig
voertuig
voertuig
ar, arre, slede, prikslee, voertuig
voertuig
voertuig
slede, voertuig
voertuig
voertuig
voertuig, mallejan, militaire trein
voertuig, kermisattractie
voertuig
rijtuig, voertuig