Vergelijkbare woorden van het woord voertuig zijn:
voertuig
voertuig
straatmeid, voertuig
voertuig, materiaal, eigen rijtuig, luxe rijtuig,...
voertuig
voertuig
voertuig
voertuig
voertuig, Oosterse luchthaven, Engelse kroonkolonie,...
voertuig, mammoetvliegtuig
voertuig
voertuig
voertuig
kipkar, voertuig, stortkar
voertuig
voertuig, vervoermiddel