Vergelijkbare woorden van het woord oudtestamentisch figuur zijn:
bijbelse koning, oudtestamentisch figuur
bijbelse koning, oudtestamentisch figuur
bijbelse koning, oudtestamentisch figuur
bijbelse landstreek, oudtestamentisch figuur
bijbelse plaats, oudtestamentisch figuur
psalmdichter, oudtestamentisch figuur
goudland, legendarisch goudland,...
joodse koning, oudtestamentisch figuur
Arabier, oudtestamentisch figuur
Foenische Godheid, Fenicische afgod,...
Foenische koning, oudtestamentisch figuur
eerstgeborene, oudtestamentisch figuur, bijbels figuur,...
bijbelboek, profeet (bijbel), oudtestamentisch figuur
bijbelboek, profeet (bijbel), oudtestamentisch figuur
bijbelboek, profeet (bijbel), oudtestamentisch figuur
bijbels landschap, oudtestamentisch figuur,...