Vergelijkbare woorden van het woord klem zijn:
strik, klem, net, pijl, boog, roer, geweer, val,...
klem, net, kuil, strak, val, lasso, valkuil
slag, strik, klem, net, treil, val, aalnet, hengel,...
slag, strik, ondergang, bons, smak, buiteling, klem,...
haam, blik, rekel, vlegel, aambeeld, moker, graaf, pen,...
moeilijkheid, klem, kantelen, verlegenheid, val, prang,...
klem
draf, klem, pas, daad, loop, gang, schrede, demarche,...
pin, spie, plug, spil, klem, kooi, peg, gereedschap,...
praam, klem, schuif, knip
leus, lupus, spit, gordelroos, oedeem, mal, gebrek,...
klem, knijper, metalen haakje, videofilmpje, sierspeld,...
slot, strik, klem, huis, afsluiting, beurs, slecht,...
schade, vouw, klem, kneep, kreuk, plooi, rimpel,...
taak, opdracht, drukte, klem, vesting, pluk, klus,...
klem, talk, hoek, tengel, steekorgaan,...