Vergelijkbare woorden van het woord even zijn:
fris, flink, laconiek, onbewogen, flegmatiek,...
iet, iets, ietwat, weinig, enigermate, licht,...
ook, evenzeer, toch, desalniettemin, desondanks, even,...
hoeveelheid, stel, duo, set, dubbeltal, twin, koppel,...
even
grifweg, zonder moeite, gemakkelijk, soepel, even,...
effen, kortstondig, niet lang, een ogenblik, effentjes,...
ijl, haastig, losjes, kortstondig, oppervlakkig,...
volgende