Vergelijkbare woorden van het woord plomp zijn:
grof, lomp, onbehouwen, plomp, onbeleefd, onbeschaafd,...
plomp, wanstaltig, zonder structuur, amorf,...
ven, poel, haf, fint, binnenwater, oppervlakte, zee,...
maar, vaart, kanaal, kade, sloot, rei, veste, water,...
grof, lomp, ruw, plomp
onsierlijk, lomp, plomp
volgende