Vergelijkbare woorden van het woord steensoort zijn:
edelsteen, sieraad, emerald, zeeagaat,...
grond, steenstof, aarde, afzettingsgesteente,...
dubbelzout, samentrekkend middel, samentrekkend zout,...
edelsteen, sieraad, ondergrondse koolraap, mooie steen,...
halfedelsteen, hemelsblauwe steen, kleur, gesteente,...
poreuze zandsteen, soort zandsteen, zandsteen,...
graniet, purpersteen, purperkleurig gesteente,...
porfier, porfiet, granietachtig gesteente, steensoort
edelsteen, roze beril, steensoort
edelsteen, sieraad, kleinood, druppel, bijou, juweel,...
puik, kraal, diamant, edelsteen, sieraad, kleinood,...
margariet, pyrosmalith, gesteente, steensoort
zwaarspaat, delfstof, steensoort
dwaas, grote steen, narrenattributen,...
opeenhoping, samenklontering, klontering, puddingsteen,...
lei, schiefer, schist, soort steen, delfstof, kleilei,...