Vergelijkbare woorden van het woord steensoort zijn:
knikker, kwarts, soort knikker, lichtreflector,...
kryoliet, steensoort
doleriet, gesteente, steensoort
diabaas, grofkorrelige basalt, steensoort
weinig, steensoort
veldspaathoudend gesteente, brokjes,...
scheikundig element, spiegeltin, regulus, rood metaal,...
metaal, scheikundig element, hard metaal, delfstof,...
vuursteen, soort steen, steensoort
kei, vuursteen, steensoort, kiezel, kiezelsteen
imitatie edelsteen, namaakjuweel, imitatiediamant,...
talk, speksteen, soort steen, gesteente, steensoort
hoornsteen, soort fossiel, steensoort
kwarts, ceratiet, afzettingsgesteente,...
holspaat, chiastholiet, steensoort
ziekte, ziekelijke aandoening, niergruis, jade,...