Vergelijkbare woorden van het woord steensoort zijn:
keukenzout, natriumchloride, afzettingsgesteente,...
tegel, tegelsteen, vloerbedekking, plavuis,...
lavaglas, IJslandse agaat, glaslava, glasagaat,...
eluvium, ijzerhoudend leem, ijzerhoudende grond,...
metaal, wolfram, wolframium, scheikundig element,...
kwarts, kei, gries, grint, kwartsiet, zandsteen,...
kiezelsteen, kiezelzand, grind, kiezel, rolstenen,...
kiezelsteen, afzettingsgesteente, kiezelsoort,...
molasse, kiezelsteen, afzettingsgesteente,...
meel, grint, kiezelzand, zoogdier, rivierafzetting,...
wateropaal, soort veldspaat, maansteen, steensoort
seleniet, wateropaal, adulaar, spiegelsteen,...
netelig, hachelijk, fijn, tactvol, behoorlijk, keurig,...
aarde, pottenbakkersklei, pottenbakkersklei (aarde),...
kaartspel, Frans kaartspel, speelbankspel, hazardspel,...
amiant, vuurvaste stof, pakkingstof,...