Vergelijkbare woorden van het woord gereedschap zijn:
bak, schip, bewaarplaats, nis, rugkorf, vaartuig, mand,...
maat, schip, bewaarplaats, keukengerei, nachtspiegel,...
schip, ploeg, landbouwgereedschap, landbouwgerei,...
schip, keukengerei, putemmer, wasgerei,...
schip, boot, platboomd vaartuig, platboomde schuit,...
schip, boot, vaartuig, vissersvaartuig, type zeilboot,...
knoeier, schip, schraapijzer, schrapper, vaartuigen,...
schip, aanhangwagen, zwerver, vervoermiddel, tractor,...
pook, gereedschap
dolk, ponjaard, deugniet, dagge, stookijzer, porijzer,...
keukenmachine, gereedschap, huisraad
molen, keukenmachine, keukengerei, gereedschap,...
bende, troep, menigte, drom, sleep, kudde, massa,...
hoef, reek, markeur, getand werktuig, raak,...
hoef, hark, poot, haakvormig voorwerp, hand,...
goed, drukte, lawaai, gerak, gezeur, tier, tuig,...