Vergelijkbare woorden van het woord gesteente zijn:
onbedwingbaar, gesteente, steensoort
aarde, grondsoort, speeltuig, soort aarde,...
grondsoort, soort aarde, klei, soort klei,...
behaagziek, vogel, Oosterse juf, pavedette, sierduif,...
wasgerei, schuursteen, stollingsgesteente, opstopper,...
zwart ijzererts, magneet, magneetijzersteen, gesteente,...
traan, hars, steen, biersoort, kostbaar reukwerk,...
edelsteen, halfedelsteen, kleur, mineraal,...
zandsteen, soort zandsteen, afzettingsgesteente,...
doleriet, gesteente, steensoort
veldspaathoudend gesteente, brokjes,...
metaal, scheikundig element, hard metaal, delfstof,...
scheikundig element, soort grind, kiezel, gesteente,...
talk, speksteen, soort steen, gesteente, steensoort
ziekteverschijnsel, ziekelijke aandoening, gesteente,...
edelsteen, mineraal, graveel, groen edelgesteente,...