Vergelijkbare woorden van het woord gesteente zijn:
gesteente, klein deeltje, steensoort
gesteente, steensoort
gesteente
gesteente
gesteente, kunstharssoort
gesteente
kristallijn, mineraal, gesteente, dieptegesteente,...
gesteente, steensoort
graveel, niersteen, gesteente, pissteen, steensoort
mineraal, gesteente, steensoort
meteoorsteen, gesteente
gesteente, Egyptische steensoort, steensoort
gesteente, steensoort
gesteente
edelsteen, halfedelsteen, gesteente, sardis, siersteen,...
gesteente