Vergelijkbare woorden van het woord plantengeslacht zijn:
napjesdrager, plantengeslacht
ganzenvoet, milt, plant, plantengeslacht, soort plant,...
thallofyten, plantengeslacht
zandluzerne, plantengeslacht, slakkendrieblad
sierplant, plantengeslacht
heester, plant, sierplant, plantengeslacht,...
heester, sierplant, plantengeslacht, sierheester,...
sierplant, plantengeslacht, Zuidamerikaanse sierplant
sierplant, nyctaginacee, plantengeslacht, klimplant
wier, plantengeslacht, wieren
zandblauwtje, plantengeslacht, xeranthemum, immortelle,...
plant, wik, vicia, duinboon, vogelwikke,...
helm, plantengeslacht
althea, kaasjeskruid, geneeskrachtige plant,...
boom, vrucht, plantengeslacht
paradijsappel, vrucht, liefdesappel, soort vrucht,...