Vergelijkbare woorden van het woord twist zijn:
slag, pats, klap, zwier, toer, omslag, omkering,...
stoot, gevecht, strijd, crash, schok, collisie,...
barst, verdeeldheid, afscheiding, ruzie, breuk,...
verdeeldheid, afscheiding, godsdienstige scheiding,...
gevecht, duel, twijfel, besluiteloosheid, strijd,...
kaartspel, ruzie, discussie, geschil, woordenstrijd,...
ruzie, discussie, polemiek, woordenstrijd,...
tweedracht, onenigheid, contrast, wanklank,...
draai, meander, bocht, kromming, krinkel, krok,...
klungel, loer, lapje, oude lap, flard, waardeloze lap,...
complicatie, probleem, nattigheid voelen, hangijzer,...
geschil, dispuut, redetwist, twist, ruzie, debat,...
discussie, geschil, woordenstrijd, dialectiek,...
gevecht, botsing, twist, woordenstrijd, handgemeen
ruzie, polemiek, woordenwisseling,...
zwik, draai, twist, kronkel