Vergelijkbare woorden van het woord zwak zijn:
slap, krachteloos, zwak
slap, armzalig, krachteloos, overbodig, zwak, debiel,...
manie, keus, zwak, faible, keuze, keus, keuze,...
grillig, onvast, onzeker, twijfelachtig, besluiteloos,...
slap, zwak
zwak, onvoldoende
dik, zwak, brijachtig, taai, week, pappig, brutaal,...
teer, zwak, zonder verdediging, hulpeloos
zwak, voorliefde
netelig, fijn, teer, delicaat, kies, zwak
teer, zwak, wankel, broos, gevoelig, ontvankelijk,...
zwak, mismaakt, invalide, verminkt
zwak, halfzacht
redelijk, behoorlijk, lala, dunnetjes, enigszins,...
affectie, genegenheid, neiging, min, gemoedsaandoening,...
netelig, hachelijk, vlek, sier, smout, talk, smegma,...