Vergelijkbare woorden van het woord bot zijn:
bot, knok, schonk, ellepijp, sleutelbeen, schouderbeen,...
brutaal, heel onbeleefd, bot, rauw, onvriendelijk,...
bot, dom, onverstandig, onnozel, vadsig, maf, loom,...
bot, puitaal, poon, meun, spiering, griet, mul, prik,...
bot, puitaal, gondel, meun, forel, spiering, griet,...
laconiek, kortweg, ronduit, bondig, bruusk, korzelig,...
kruk, knuppel, sieraad, greep, handgreep, bouton,...
lomp, onbeleefd, ruw, onbeschaafd, onwellevend, bot,...
dom, onnozel, simpel, naÔef, dom bÍte, onbenullig,...
idioot, dom, stupide, redeloos, onverstandig,...
slee, ruw, halsstarrig, somber, stijf, steil,...
kortaf, bot, kortweg
stompzinnig, achterlijk, stom (intellect), dom,...
gevoelloos, ongevoelig, grof, lomp, onnadenkend,...