Vergelijkbare woorden van het woord bot zijn:
bot, lomp, onbeschoft, cru, ongemanierd
bot, knook, knekel
barbier, lauw, zeel, snoever, slokop, bot, lomp,...
koord, bot, gei, reep, tamp, tui, talie, reier, dreumel
bot, forel, spiering, steur, mul, pos, paling, aal,...
idioot, sloom, bot, dom, stupide, dwaas, redeloos,...
bot, knook, geraamte, wervelbeen, krap, kikker,...
scherp, bot, straf, zerp, onaangenaam, wreed, smaak,...
belang, vlot, pluis, smaldeel, sculler, fluit, knots,...
bot, koppig, eigenwijs, hardnekkig, halsstarrig,...
bonk, bot, been, klauw, macht, hand, bout, karwei,...
bot, zuur, stroef, wrang, stroef bot, stroeve tanden
bot, grof, ruw, onkies, ongemanierd, indelicaat
bot, ongeslepen
wild, woest, bot, lomp, plomp, onbeleefd, ruw,...
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...