Vergelijkbare woorden van het woord leven zijn:
lawaai, verwarring, spektakel, hels lawaai,...
handelen, pleiten, tewerkgaan, rechtsgeding voeren,...
wonen, zetelen, leven, logeren, verblijven
keet, drukte, heibel, herrie, kabaal, lawaai, rumoer,...
carrière, lot, loopbaan, curriculum vitae, levensdraad,...
stijl, leven, leefwijze, levensstijl
naleven, voortbestaan, leven, overleven, teren