Vergelijkbare woorden van het woord leven zijn:
leven, bestaan, identiteit, esse, esta
leven, ritselen, wriemelen, wemelen, krielen, miegelen,...
maat, hoofd, leven, verstand, liter, tas,...
beginnen, verschijnen, werken, ageren, strijden, doen,...
duren, naleven, blijven, aanhouden, leven, overleven,...
drukte, verwarring, ontsteltenis, opschudding, emotie,...
manoeuvreren, volgen, ageren, doen, optreden,...
zwoegen, arbeiden, optreden, wrochten, ageren,...
beroering, drukte, geraas, heksenket, lawaai, leven,...
beroering, keet, drukte, puinhoop, zootje, geraas,...
kunnen leven, zijn, bestaan, leven
gang, leven
overblijven, overnachten, huisvesting verlenen,...
behandelen, bewerken, handelen, bestrijken,...
werken, bewerken, handelen, operatief ingrijpen,...
last, drukte, herrie, kabaal, lawaai, rumoer, tumult,...