Vergelijkbare woorden van het woord vaartuigen zijn:
schip, vaartuigen
schip, muzieksoort, vaartuigen
schip, vaartuigen
schip, gig, soort sloep, vaartuig, roeivaartuig,...
schip, vaartuigen
schip, greep, vaartuigen, houvast
schip, vaartuig, spriet, uitstekend hout, vaartuigen
schip, vaartuig, lange kapmantel, koopvaardijschip,...
schip, boot, Chinees vaartuig, vaartuig, type zeilboot,...
schip, platboomd vaartuig, vaartuig, binnenvaartuig,...
vogel, schip, boot, reuzel, vis, vaartuigen, kaam,...
bak, bloot, schip, bun, beun, bewaarplaats, viskorf,...
schip, vaartuigen
schip, boot, kajak, smal vaartuig, klein vaartuig,...
ombouw, kabinet, schip, bewaarplaats,...
schip, buis, werkpak, kledingstuk, scheepsterm,...