Vergelijkbare woorden van het woord aalscholver zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
aalscholver, schollevaar
vogel, pelikaanachtige vogel, aalscholver, rotgans,...
vogel, aalscholver, vis, waterraaf, zwarte pelikaan
vogel, pelikaan, aalscholver, schollevaar, snip, stern,...
vogel, aalscholver, schollevaar, zeegans, watervogel,...
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...
aalscholver, houtskool
aalscholver
vogel, aalscholver, schollevaar, zeeraaf, kormoraan
aalscholver, waterraaf
pelikaan, aalscholver, fregatvogel, keerkringvogel