Vergelijkbare woorden van het woord rotgans zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, pelikaanachtige vogel, schollevaar, zeeraaf,...
vogel, pelikaanachtige vogel, aalscholver, rotgans,...
wilde gans, rotgans, soort gans
vogel, pelikaan, aalscholver, schollevaar, snip, stern,...
vogel, rotgans
vogel, eend, flamingo, smient, taling, rotgans, zwaan,...
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...
rotgans