Vergelijkbare woorden van het woord schollevaar zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
aalscholver, schollevaar
vogel, pelikaanachtige vogel, schollevaar, zeeraaf,...
vogel, aalscholver, schollevaar, zeegans, watervogel,...
vogel, schollevaar
vogel, schollevaar, zwemvogel
vogel, pelikaan, aalscholver, schollevaar, snip, stern,...
vogel, aalscholver, schollevaar, zeeraaf, kormoraan