Vergelijkbare woorden van het woord aldaar zijn:
er, nademaal, naardien, daarnet, costi, dewijl, ginds,...
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
aldaar, terzelfde plaatse
aldaar
aldaar, ib, ibid, terzelfder plaatse, terzelfde plaatse
aldaar, tezelfder plaatse, terzelfde plaatse
bijwoord, ginder, daar, aldaar, er, ginds
daar, hier, plaatsaanduidend woord, plaatsaanduiding,...
daar, bijwoord, ginds, daarginds,...
daar, bijwoord, daargelegen, een ogenblik,...