Vergelijkbare woorden van het woord ginder zijn:
er, nademaal, naardien, daarnet, costi, dewijl, ginds,...
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
daar, bijwoord, daargelegen, een ogenblik,...
bijwoord, ginder, daar, aldaar, er, ginds
er, daar, hier, ginds, overal, ginder, erop, elders,...
adres, er, daar, hier, ginds, bestek, overal, ginder,...
ginds, ginder
daar, ginds, ginder, elder
daar, bijwoord, ib., ibid., ibidem, eodem, daarginds,...
daar, hier, plaatsaanduidend woord, plaatsaanduiding,...