Vergelijkbare woorden van het woord ginds zijn:
er, nademaal, naardien, daarnet, costi, dewijl, ginds,...
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
ginds
even, minuut, tel, moment, wijl, ginds, eventjes
er, daar, hier, ginds, overal, ginder, erop, elders,...
adres, er, daar, hier, ginds, bestek, overal, ginder,...
ginds, ginder
ginds, neen, aanwijzend voornaamwoord, gindse,...
bijwoord, ginds, daarheen, ginderheen
daar, bijwoord, ginds, daarginds,...
bijwoord, ginds
ginds, elders
daar, ginds, ginder, elder
daar, bijwoord, ib., ibid., ibidem, eodem, daarginds,...
bijwoord, ginder, daar, aldaar, er, ginds
daar, hier, plaatsaanduidend woord, plaatsaanduiding,...