Vergelijkbare woorden van het woord deken zijn:
partner, deken, hoofd, leider, buurman, aanvoerder,...
deken, abt, non, mère, paus, abdis, pater, overste,...
deken, slaag, ransel, dak, dek, sprei, afnemen,...
deken, universitair adviseur, universiteitsraadsman,...
Tal, Euwe, Lasker, Timman, Fischer, Smislov, Aljechin,...
deken, pastoor, bisschop, kapelaan, seculier, abbé,...
deken, mat, wade, dos, dekkleed, lijkwade, overtrek,...
deken, huisraad
deken, hoofd, aanvoerder, bevelhebber,...
baas, overman, deken, aanlegplaats, knar, ras,...
deken, hoofd, de eerstgeborene, nestor, sr, ouwe,...
begunstiging, lei, deken, konvooi, escorte, geleide,...
deken, wade, dekkleed, laken, afdekking, dak, kleed,...
deken, pope, eminentie, abt, non, paus, pater, pastoor,...
deken, tartan, dekkleed, dek, sprei, kleed,...
deken, dekkleed, overtrek, afdekking, dek, kleed,...
volgende