Vergelijkbare woorden van het woord droevig zijn:
niet zalig, lam, noodlottig, droevig, zielig, armoedig,...
woest, ontredderd, berooid, droevig, bedroefd,...
desolaat, kelderachtig, donker, zwaarmoedig, stroef,...
lusteloos, smartelijk, onaangenaam, somber, morrig,...
wonde, ongeluk, vae (Latijn), pijn, wee, smart, leed,...
gelijk, lastig, ellendig, onaangenaam, donker, somber,...
vuil, scherp, vinnig, onaangenaam, verdrietig,...
ellendig, ongelukkig, schadelijk, verderfelijk,...
droevig, wenend
naar, spijtig, droevig, treurig, jammer, zielig,...
somber, beklemmend, stroef, akelig, droevig, treurig,...
smartelijk, somber, droevig, treurig, bedroefd, triest,...
smartelijk, somber, naar, droevig, bedroefd,...
verdrietig, aangedaan, droevig, gemelijk, ontstemd
smartelijk, donker, somber, naar, droevig, rouwig,...
smartelijk, desolaat, verdrietig, weinig, aangedaan,...
volgende