Vergelijkbare woorden van het woord triest zijn:
schrijnend, penibel, pijnlijk, hard, hartverscheurend,...
desolaat, kelderachtig, donker, zwaarmoedig, stroef,...
gelijk, lastig, ellendig, onaangenaam, donker, somber,...
ellendig, desolaat, somber, verdrietig, droefheid,...
smartelijk, desolaat, verdrietig, weinig, aangedaan,...
ellendig, ongelukkig, schadelijk, verderfelijk,...
somber, beklemmend, stroef, akelig, droevig, treurig,...
benard, benauwd, somber, sip, bezorgd, bezwaard,...
nietig, mager, schraal, klein, onwel, triest,...
lusteloos, mat, somber, verdrietig, sip, gedeprimeerd,...
nietswaardig, sof, droevig, niets, geknoei, narigheid,...
triest, terneergeslagen
wanhopig, somber, droevig, treurig, triest,...
triest, zielig
smartelijk, somber, droevig, treurig, bedroefd, triest,...
lusteloos, somber, verdrietig, droevig, gemelijk,...
volgende
1 2