Vergelijkbare woorden van het woord een ogenblik zijn:
precies, onverschillig, poos, poosje, gelijk, moment,...
geschreven stuk, afschrift, meetkundige term,...
even, eer, roem, seconde, tenger, moment, een ogenblik,...
even, seconde, tel, oogwenk, tijdstip, ogenblik,...
korteling, poos, somtijds, een ogenblik, redengevend,...
daar, bijwoord, daargelegen, een ogenblik,...
effen, kortstondig, niet lang, een ogenblik, effentjes,...