Vergelijkbare woorden van het woord eenvormig zijn:
gelijk, gelijkmatig, krijgsgewaad, wapenrok, werkpak,...
gelijk, uniform, congruent, identiek, eenvormig,...
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
saai, prozaïsch, vervelend, taai, vaal, monotoon,...
egaal, gelijk, supra, zo, idem, id, dito, identiek,...
gelijk, eender, eenvormig, éénvormig, hetzelfde,...
even, gelijk, ook, eveneens, idem, dito, item, eender,...
gelijk, enerlei, gelijkwaardig, overeenkomend,...