Vergelijkbare woorden van het woord eender zijn:
onverschillig, gelijk, eenkleurig, kreukvrij, vaal,...
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
bovenaan, bovenmate, boven, uitstekend, sup, hoger,...
bijwoord, voegwoord, pas, weldra, aanstonds, als,...
gelijk, bijwoord, ook, eveneens, evenveel, alleens, id,...
idem, dezelfde, eender
gelijk, dergelijk, idem, eender, evenzo, hetzelfde,...
gelijk, enerlei, gelijkwaardig, overeenkomend,...
gelijk, dergelijk, naar, ook, strokend, analoog,...
gelijk, stabiel, idem, eender, hetzelfde, identiek,...
item, eender, hetzelfde, insgelijks, insgelijk,...
gelijk, bijwoord, ook, idem, dito, item, netzo, eender,...
bijwoord, voegwoord, eender, meer, eerder, liever,...
even, gelijk, ook, eveneens, idem, dito, item, eender,...
later, eerlang, eender, eens, ooit, straks, eerder,...
bijwoord, ook, eveneens, zo, idem, dito, item, eender,...
volgende
1 2